Сатурн в домовете и знаците на зодиака

С традиционната интерпретация на Сатурн в домовете и знаците можем да се запознаем от много учебници. Някои от тях имат повече психологическа ориентация от други, болшинството обаче се концентрират върху ограниченията и забавянията, които тази планета предизвиква в материален план и в света на събитията. Със сигурност това е пълнопра­вен метод на интерпретация, защото не може да се отрече, че влиянието на Сатурн се свързва с пречките и затрудненията в материалната и емоционалната сфера на живота.

Сатурн в Овен и в първи дом

Първи дом е свързан с личността, нейната индивидуалност, умението й да се представи, а също себеизявата и себереализацията й. Първи дом винаги обрисува вашата личност, начина по който се опаковате и искате другите да ви виждат. Във всеки случай, планетите, попадащи в този сектор, ще влияят върху личните качества на всеки, който се е оказал в полето на разглеждания хороскоп Една от главните черти на Сатурн в Овен и в първи дом е липсата на категоричност. Честата при това положение необходимост контролиране на обкръжението и налагане на собствената воля над другите не е израз на спонтанна, категорична вяра в себе си, а по-скоро защитна реакция – човек се опитва да нападне пръв, защото самият той се опасява от атака. Желанието за контрол може да се проявяви и по косвен начин, така че ситуацията е изтънчено манипулирана без никаква явна агресия. Двойката емоции – страх и желание е твърде характерна за Сатурн. Естествената плахост и дървената несръчност на тази планета е доста по-явно иразена в първи дом, отколкото другаде, въпреки че в процеса на битието човек се учи на гладко, учтиво-хладно поведение. Сатурн в първи дом често има чувството, че никога няма да бъде в състояние да постигне страстно желаното, и че животът непрекъснато потушава неговите стремежи. Най-често става така, защото той не моли за онова, което иска, а дори ако го направи, в дъното на душата си е убеден, че той не заслужава отговор.

Сатурн в Телец и във втори дом

Втори дом традиционно се смята за сфера на притежа­нията и придобитата собственост. Той показва способност­та за печелене на средства за препитание, отношението на индивида спрямо нещата, които му дават усещане за сигур­ност, а също и начина за придобиване на доходите. Това с неподвижен и земен дом, следователно предполага емоци­онална необходимост от сигурна основа, което обаче си остава предимно желание, отколкото действия за нейното удоволетворяване. Според най-простата интерпретация Сатурн във втори дом означава страх от бедност – и действително това поло­жение нерядко в детството е придружено от недоимък, липса ма материални удобства, а понякога дори и на необходимо­ст Тук Сатурн буквално отказва на индивида материално­то качество на живот, нужно му за благосъстояние, и в по­следствие той изпитва постоянен стремеж да запълни про­луката. Всички сме срещали самоосигурили се хора, които са се борили упорито със собствени усилия от самото социалално дъно и накрая са преуспели, притежавайки прилична сума. В банката, къща, една или две коли и други неща, които об­ществото го е научило да разбира като символи на сигур­ността.

Сатурн в Близнаци и в трети дом

Трети дом символизира интелекта, образованието, комуникацията и движението. Той дава известна информация за качествата на индивидуалния ум, за начина, по който е развиван, същевременно и как конкретният човек об­щува и задоволява интелектуалния си глад. Близнаците търсят информацията не за материална изгода, а заради самата нея; те просто изпитват любопитство към живота и разнообразието от неговите проявления. При поло­жението на Сатурн в трети дом е неизбежно чувството за изолация, защото човекът, надарен с дълбок и по природа сериозен ум, се опасява, че ще бъде унижен или че казаното от него ще прозвучи глупаво. Често присъства усешане за ниска интелектуална стойност, макар че тук Сатурн може да даде блестящ учен. Тази брилянтност обаче не произтича от интуицията, а е плод на вътрешна дисциплина и много дълги часове болезнена концентрация. Явлението свръхкомпенсация също нерядко се наблю­дава при конкретното положение на Сатурн. Често индивидът е склонен към бъбривост – в привидно противоречие традиционната интерпретация на Сатурн в трети дом, което понякога се проявява и при Меркурий в Козирог.

Сатурн в Рак и в четвърти дом

Четвърти дом, съответстващ на Рака и Луната, се свързва с детството, произхода, семейството и корените. Като фундамент на хороскопа, той представя основите на индивидуалността, както буквалните – тоест дома, от кой­то лицето произхожда, така и символичните – или вътреш­ното чувство за сигурност.

При Сатурн в четвърти дом нерядко се среща ясно из­разена емоционална нестабилност, както и убеждението, че човекът е нежелан и необичан. Това чувство може да не е докрай осъзнато, но за страничния наблюдател да е ясно забележимо. Тук също се проявява определена неприязън към мъжете, защото бащата е първият мъж и символ на мъжествеността, познат от детето. Очевидно е, че когато Сатурн действа като подсъзнате­лен фактор на равнището на чувствата, възниква необик­новено трудна ситуация, защото тази планета може да бъде твърде неуловима. Според най-разпространеното мнение нейното положение в Рак или в четвърти дом подсказва студенина, ограничения, авторитарност без любов, раздя­ла или изолация и като цяло не твърде приятен семеен живот в детството.

Сатурн в Лъв и в пети дом

Сферата на влияние на пети дом обхваща удоволствие­то и развлечението, флиртовете, децата, творчеството и себеизразяването, както и спекулациите и инвестициите. Това е дом на индивидуалната идентичност, чийто смисъл откриваме чрез творческата себеизразяваща активност. При разположение на Сатурн в Лъв или в пети дом ни блюдаваме временна бариера – между индивида и неговати самореализация, – издигната преимуществено от мрачните атрибути на психиката, които човек не допуска до съзнанието си. Нерядко приливът на творческа енергия е блокиран, а дори да не е така, то бива възпрепятстван естествения резултат, какъвто е постигането на себереализацията. Сьвършеният цикъл на външна изразност и вътрешна транс формация бива прекъснат и индивидът често излива навън творческата си енергия с чувството, че не получава нищо н замяна, защото убеждението му за собствената ниска стой ност не му позволява да осъзнае, че този процес няма нищо общо с обществото. Това се отнася не само до творческотоизразяване, но също и за романтичната любов. Човек си Сатурн в пети дом обикновено среща трудност да се разпостре в делата си, защото получава много малко признание от околните. Това е класически индикатор за необичаното дете, което родителите игнорират или възприемат изкличително като продължение на самите себе си.

Сатурн в Дева и в шести дом

Работата, здравето, служенето и взаимоотношенията работодател-работник са традиционно приписваните на Шести дом значения. Счита се, че именно той дава представа за трудовите навици на индивида, ситуациите, които той извлича в трудовото си ежедневие, отношението към работата и службата, както и към собственото тяло като сред­ство за служене. Този дом описва състоянието на здравето и като цяло отразява всички склонности към органични и функционални заболявания. В повечето случаи Сатурн в шести дом се съотнася с болестно състояние, дискомфорт, разстройства и ограничения в работата.

Служенето за средностатистическия индивид със Сатурн в шести дом често изглежда лесен път, защото не изисква смелост, инициатива, нито предизвикателно изправяне пред непознатото – качества, които тук позиционираният Сатурн изразява трудно. Обаче еднообразието на ежедневието и анонимността на неговата роля могат да го накарат да се почувства като прислужник. Една от най-често срещаните Прояви на конкретното Сатурново разположение е индивид, който остава на работа, която никак не харесва, но не успява да я напусне. Можем да го чуем горчиво да се оплаква от нея И работодателите си; възможно е той да е зле възнаграден и претоварен със задължения или просто да смята така.

Сатурн във Везни в в седми дом

Седми дом е индикатор за ситуациите и партньора, които са привлекателни за дадената личност при встъпване в брак, както и самият той какъв партньор ще бъде. Общ знаменател на разнородните форми за изразяване на Сатурн в седми дом е мотивът за успешно избягване на връзка, която би могла да донесе истинско единство на всички нива, а не само на физически или емоционален план. Сатурн съзнателно заобикаля ситуации, които заплашват изпадане в зависимост от другия или с разкриване пред него, въпреки че на нивото на съзнанието човек може да не си дава сметка, че постъпва точно така. Под твърдата броня той е до такава степен уязвим, че предпочита безопасността пред евентуалното страдание вън връзка, която може да завърши с отхвърляне. Такъв човек жертва любовта заради сигурността, нарича това дълг и вярва, че изборът му дава предимство, а когато осъзнае значимостта на направената жертва, се оказва, че вече не може да се измъкне. Най-основната интерпретация на Сатурн в седми дом говори за тъга, трудности и ограничения в брака или в другите близки връзки. Тези несгоди създават впечатление за предопределеност на съдбата и често изглежда, че не са свързани с грешки на индивида или със самия него.

Сатурн в Скорпион и в осми дом

Като сфера на кризите, осми дом ни говори за тези периоди в живота на човека, когато емоционалните връзки с другите го карат да си даде сметка за съществуването на някаква жизнена част от собствената си чувствена приро­да, която трябва да бъде забелязана, изследвана и пречис­тена. Парите тук са символ на емоционалната зависимост или свобода, защото в нашето общество с тях може да се купи свобода или зависимост в семейството, а сексуалната стойност на индивида до голяма степен е определена от състоянието на неговите финанси. От друга страна човек с позиция на Сатурн в осми дом може да прикрива своите страхове зад завесата на изклю­чително нетолерантни, силни религиозни или морални убеждения и да смята за погрешно всичко, от което всъщност самият той се страхува. В такива случаи Сатурн скланя към безбрачие, макар и по неуместни поводи. Често тук се среща очарование от всякакъв вид окултни въпроси или поне интерес към по-дълбоките възможности на ума. Чрез експлоатацията на тези склонности и опознаването на истинската природа на творческата енергия човек се превръща в маг и се сдобива с ключа към тайните на силата на подсъзнанието.

Сатурн в Стрелец и в девети дом

Девети дом се смята за дом на далечните пътувания – едновременно онези на физическото тяло, както и на духов­ните, които увеличават съзнателността и разширяват хоризонтите на ума. Тъй като девети дом се свързва с интуицията и възприемането на смисъла, обичайно с него се асоциират широки те области на религията и философията. Индивидът, чиито Сатурн е в девети дом, разбира чрез тежки изпитания, че чуждото възприятие за живота и справедливостта не е до статъчно, и нерядко му е трудна да приеме какъвто и да е авторитет – преходен или духовен, – освен самия себе си защото в миналото нееднократни е бил разочарован Затворът, заложен от Сатурн в девети дом, е изтънчен. Той е изграден върху загубата на надежда и вяра, както и върху неспособността да се установи връзка с вътрешната същност, на чиято основа се гради реалният поглед върху нещата. Отнемайки му жизнено важната надежда, Сатурн тласка индивида към само стоятелно търсене на необходимите изживявания, без п мощта на догми, групи, водачи или гуру.. Нерядко Сатурн в девети дом се свързва с дълбок и проницателен ум. Тези качества се изразяват в по-голяма или в по-малка степен от по-съзнателните индивиди. Обаче човек обикновено достига това ниво по криволичещ път, и единствено след като е преживял противоположностите, За да може да е истински свободен от сковаващото ума влияние на Сатурн този човек обаче има възможността да открие стойностни отговори на извечнитс въпроси, но трябва го направи самият той – без външна помощ.

Сатурн в Козирог и в десети дом

Десети дом ии дава много данни за ролята, която идивидът изпълнява

в обществото, как го възприемат другите, както за целта, с която се идентифицира като по-дълбок смисъл на същест­вуванието си. Очевидно е че ролята на индивидите със силен десети дом, особено ако там се намира и Сатурн, е въвеждането на някакви промени в структурата на обществото, упражняването на власт или служенето като пример за успех. Тази задача им налагат или обстоятелствата, или те сами упорито я търсят, което вероятно е едно и също. При Сатурн в десети дом обикнове­но се наблюдава много силна вътрешна мотивация, чувст­во за цел и отговорност – особено ако планетата е върху Медиум Цели. Тук често има силно усещане за предопределеност относно собствената роля в живота. Нерядко е необ­ходима жертвоготовност и дълъг, тежък процес на изграж­дане и приготовление, по време на който личността е на­сочвана от желанието за признание, което мотивира инди­видът да продължи, докато не получи някакъв знак или отговорност. Едва по-късно идва процесът на интеграция, който му позволява да разбере по-добре себе си и вътрешна­та си мотивация – тогава по-обхватният смисъл изплува и той разбира защо е извършил цялата тази работа.

Сатурн във Водолей и в единадесети дом

На хората с подобен характер в наше време не им е леко, защото идеята за груповото съзнание още не се е претворила в действителността. Сатурн може да бъде болезнено несмел и безнадеждно несръчен в приятелските контакти, винаги обаче, доколко­то изразява своята истинска природа, остава враг на новърхностността. Неговото присъствие в единадесети дом удвоява затрудненията, защото нашите идеали за приятел­ството и за груповата активност са доста повърхностни. Интровертният и лишен от смелост Сатурн тук се чувства зле и несигурно. Затова обичайно следствие от тази негова позиция е дълбокото, макар и често скривано чувство на самота. Много би искал да се почувства съществена част от по-голяма цялост, да се освободи от тежестта на плахостта и „различността”, обаче често не успява да изрази тази своя нужда и нерядко дори не си я признава пред себе си. Човек със Сатурн в единадесети дом често усеща вътрешна необходимост да остане сам. Той може да избягва приятелството, защото се страхува, че няма да бъде приет. Този страх и чувството за малоценност често трябва да бъдат балансирани чрез нуж­дата от подчертаване на собствената си изключителност. Гордостта кара такъв човек да приеме собствената си са­мотност за дар, а недостатък. По-вероятно тя не е нито ед­ното, нито другото.

Сатурн в Риби и в дванадесети дом

Дванадесети дом нерядко е свързван с кармата. Тази концепция се опира на предположението, че намиращите се тук планети са лишени от обичайните канали на изразява­не, затова тяхното влияние по-често се проявява под форма­та по-скоро на несъзнателни пориви, отколкото на съзна­телна изява. Наричат го също дом на саморазрушението, защото на лицата със силен акцент върху този дом често се пада като съдба – буквално или преносно – изолация, затва­ряне, безпомощност или външна принуда и то заради техни­те собствени постъпки. При това положение на Сатурн често се проявява само­отричане в името на материални амбиции. Същевременно се явява и един от най-разпространените сигнификатори на детето, което посвещава живота си на грижата за недодя­ланите или безпомощни родители с цената на собственото развитие. Често го прави не защото няма друг изход – вина­ги съществуват някакви алтернативи – а заради силното чувство за вина, дълг и инстинктивно разбиране, че трябва да изпълни някакво посвещение или да плати някакъв дълг. Това може да бъде и отражение на страха от конфронтация с външния живот или неспособността да се справи с прак­тическите проблеми.

Може да харесате още...