Молитва към Свети Василий Велики против обсебване и магии

На Господа да се помолим!

Боже на боговете и Господи на господарите,
Творче на огнените чинове, изкусни Художнико на безпльтните Сили и Сьздателю на всичко небесно и земно, горе и долу, Когото нито един от човеците не е видял, нито може да види и от Когото се бои и трепери цялата твар, Ти, Който някога вьзгорделия се военоначалник на небесното войнство, по непокорство отклонилия се от своето служение, си низвергнал на земята, и отстьпилите заедно с него ангели, що станаха бесове на злобата, си хвърлил в дълбочината на мрачния тартар (Ад), направи щото това заклинание, извьршено с Твоето страшно име (Иисус Назарянин), да бьде застрашително за този предводител на лукавството и за всичките негови пълчища, паднали заедно с него от горната светла област. Прогони го и му запрети, както и на демоните му да отстьпи сьвсем, да не прави вече никаква вреда на запечатаните духовно, но да приемат тези запечатани властна и силна мощ, за да стьпкват змей и скорпион и всяка вражеска сила, защото се вьзпява и величае и от всяко дихание сьс страх се слави Твоето, на Отца, Сина и Светия Дух – пресвето име, сега всякога и во вечни векове. Амин!

На Господа да се помолим!

3аклеваме те, богохулний началнико на злото, предводител на тьмни сили, водач на непокорство и самоизвьршител на лукавство, заклевам тебе, сваления заради гордостта ти от горните светлости и хвьрлен в мрачната дьлбочина, заклевам тебе и всичката паднала мрачна сила, която е последвала твоя произвол, заклевам тебе, нечийстий душе, чрез Бога Саваота и чрез всичкото войнство на Божиите ангели, Адонай, Елохим, Бог Вседьржител, излез и се отдалечи от Божия раб (името), заклевам те чрез Бога, който е сьздал всичко с дума, и чрез Господа наш Иисус Христос, Божияединороден Син, Който преди вековете неизказано и безстрастно е роден от Него, Който е направил видимата и невидимата твар, сьздал човека по Свой образ, Който по-преди естествено чрез закон рьководеше човеците и с ангелско управление ги пазеше. С вода отгоре потопи греха, разтвори земните бездни, погуби нечестивите великани и разруши кулата на непокорните, жилищата на содомяните и гоморяните, унищожи с жупел и огън, на който свидетел днес е смолата на Мьртво море, Бог с жезьл раздели морето и прекара людете без да си намокрят нозете. Навеки Той потопи нечестивия фараон с богоборното му войнство в морските вьлни. В последните дни неизказано се вьпльти чрез чиста Дева и запази здрави печатите на чистотата. Той благоизволи да омие чрез крьщение нашата стара нечистота, от която ние посредством престьпления се осквернихме. Заклевам те чрез Крьстения в Йордан, Който ни даде вьв водата, по благодат, образ на нетление, на Когото Ангелите и всички небесни сили се учудват, като виждат вьплътения Бог да се е смилил, а безначалния Отец да открива безначалното рождение на Сина и слизането на Светия Дух, Който засвидетелетва за единството на Св. Троица. Заклевам те чрез Оногова, Който е запрещавал на ветрове и стихии и укротявал морска буря, Който е изгонвал демонски полк и лишените от очни зеници още от рождение с кал е направил да гледат. Той е обновил старото сьзнание на нашия род, направил е немите да говорят, очистил струптивите прокази, мьртви от гробовете вьзкресил и с носене за погребение мьртви е разговарял. Той чрез вьзкресението си е пленил ада и е направил всичкото човечество незасегнато от смьртта. Заклевам те чрез Бог Вседьржителя и чрез Оногова, Който сбоговдьхновени гласове е вдьхновявал човеци, сьдействал е на Апостолите и е изпьлнил всичката вселена с благочестие. Убой се, устраши се, бягай, отдалечи се, демоне нечисти, мрьсни, преизподни, дьлбоко скрити, прельстителен, безобразен, видим, поради безсрамието си, гдето и да си, или гдето и да отидеш, или сам си Велзевул, или произвеждаш сьтресения, или си змиевиден, или звероличен, или си като пара, или като птица, или нощегласен, или глух, или ням, или заплашваш с нападение, или жестоко разкъсване, или лукаво злоумишляваш, или в тежьк сьн или в болест, или в рана, или в смях сьблазняваш, или докарваш пльтски похоти и сьлзи, или си блуден, или злосмраден, или си похотен, или прельстяваш сьс сладострастие, или си отроволюбив, или си склонен кьм разпьтство, или си езически звездотьлкувач, или черномагьосник, или си безсрамен, или си препирлив, или си непостоянен, с месеца променлив, или според някое време се обрьщаш, или си сутрешен, или си пладнешки, или полунощен, или си от някое безвремие, или си от мьлния и светкавица, или случайно си срещнат, или от някого си пратен, или си налетял ненадейно, или в море, или в река, или от земя, или кладенец, или от долина, или от трап, или от езеро, или от прьст, или от вещество, или от вьрха на земята, или от мрьсота, или от ливада, или отгоре, или от банска покривка, или от водна къпалня, или от идолски гроб, или от гдето знаем, или не знаем, от познато или непознато, или от непосещавано място, отльчи се и се пресели другаде, засрами се от създадения и обновен чрез Божията ръка образ (името). Убой се от подобието на въплътения огън и не се крий в Божия гроб! Но тебе те очаква железен прът, огнена пещ, тартар, скърцане на зъби и отплата за непослушанието ти. Убой се, млъкни, бягай, не се повръщай! Нито скривай с друго лукавство на нечистите духове. Но иди в земя безводна, пуста, неработена, върху която човек не живее. Сам Бог наглежда и свьрзва всички, които нараняват и злоумишляват и са против Неговия образ, и Той с веригите на мрака е предал в тартара – за дълга нощ и сьден ден – тебе, дявола изкусителя и изобретателя на всички злини, защото е велик страхьт от Бога и велика е славата на Отца, Сина и Светия Дух, сега всякога и във всички векове. Амин!

Може да харесате още...