Изчислете своя рожден хороскоп

Дата на раждане
Точно време на раждане

Ако времето но раждане е неизвестно, кликнете в полето.*

Отклонение от UTC:

Съвет: Уверете се, че изместването на времето по UTC е правилно. Ако греши, можете да го промените.

* ЗАБЕЛЕЖКА: Ако времето на раждане е неизвестно, хороскопа няма да включва позиции или аспекти за Луната, Асцендента, Средното небе, нито ще включва позициите на домовете за някой планети.